Kategori Arşivleri: Makaleler

GÜBRE POLİTİKALARINDA BULUNAMAYAN DOĞRU VE GÜBRE SEKTÖRÜNE NOSTALJİK BAKIŞ

Günümüzde tarımsal üretim büyük oranda ticari amaçla yapılmaktadır. Bu üretimin en temel girdilerinden biri gübredir. Türkiye’de kimyevi gübre kullanımına 1950’li yıllarda başlanmıştır. Devletçe ve özel sektörce üretilen veya ithalatı yapılan tüm gübrelerin çiftçilere dağıtımı, 1980’li yılların sonuna kadar, bir devlet kuruluşu olan “ Türkiye Zirai Donatım Kurumu” TZDK tarafından organize edilip, sağlanmakta idi. 1960’lı yılların […]

GÜBRE SEKTÖRÜNÜN SON ON BEŞ YILINA GENEL BAKIŞ

Bardağın dolu kısmından bakılıp, gelinen aşama dikkate alındığında; gübre sektörünün son on beş yıl içerisinde önemli aşamalar kat ettiği görülecektir. Bitkiye ve ürüne özel gübre sektörünün yeni emeklemeye başladığı 2001 Yılında. Temin ve dağıtımı devlet tekelinde olup, topraktan verilen geleneksel gübrelerin çiftçilere ulaşım aşamasında yasal prosedür gereği . Bir torba gübrenin dahi alınıp kullanmanın belgeye […]

GÜBRE TAKİP SİSTEMİ (GTS) GÜBRE SEKTÖRÜNÜN KÂBUSU OLDU

Türkiye’de kimyasal gübre kullanılmaya başlanıldığı 1950 li yıllardan günümüze kadar geçen süre içerisinde siyasi tüm hükümetler çiftçilerimizin gübre kullanımında “Doğrunun Bulunmasına Yönelik “ muhtelif gübre politikaları belirleyip uygulamışlardır. Gübre politikalarında doğruyu arama çabaları günümüzde de hala güncelliğini sürdürmektedir. Görünen en önemli noksanlıklardan biri gübre kanununun olmamasıdır. Sektör; seri genelgelerle dizayn ve disipline edilmektedir. Bu tebliğlerden […]

GÜBRE SEKTÖRÜNDE DNA BARKOD ve KAREKOD SİSTEMİ TEDİRGİNLİĞİ

Bilindiği üzere, piyasaya arz edilen gübrelerin izlenmesine yönelik tebliğ; 06 NİSAN 2017 tarih ve 30030 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olup,  2018 yılı OCAK ayından itibaren de yürürlüğe girecektir. Bahse konu tebliğe göre sistem; DNA BARKOD ile etiketlenmiş ve KAREKODLARLA EŞLEŞTİRİLMİŞ” gübrelerin ÜRETİM ve İTHALATTAN başlayarak son kullanıcıya kadar geçtikleri her noktadan alınacak bildirimlerle takibini sağlamayı […]

GÜBRE TESCİL ÜCRETLERİNİN 405.- TL. DEN 3.000.- TL YE ÇIKARTILMASI İLE GÜBRE SEKTÖRÜNE HANGİ MESAJ VERİLMEK İSTENİYOR?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tanzim edilen muhtelif belgeler için;  ilgili bakanlığın, döner sermaye birimlerine, bu belgeler karşılığı gübre üreticisi –ithalatçısı firmalar tarafından belli ücretler ödenmektedir. Bu ücretler 2017 yılına kadar her yıl enflasyon baz alınarak veya makul bir oranda artırıldığından dolayı, firma temsilcilerince herhangi bir itiraz ve tereddüde mahal verilmemekte idi.

BİRİNCİ GÜBRE SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYINDAN İZLENİMLER

Antalya-Lara Titanic Hotelde 21-15 Kasım 2016 tarihleri arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteği ile, GÜBRE ÜRETİCİLERİ İTHALATÇILARI VE İHRACATÇILARI DERNEĞİNİN Organizatörlüğünde;  ilgili Bakanlık bürokratları, Akademisyenler, Danışmanlar, laboratuvar yetkilileri  ve Gübre sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katıldığı, gübre sektörü  için oldukça önemli bir dönüm noktasını teşkil edecek olan  ‘’ 1.GÜBRE  SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI ‘’ yapıldı.

BURSA TARIM FUARINDAN İZLENİMLER

Bursa; Üç Milyona yaklaşan nüfusu, Yaşanabilir şehirler arasında ilk sıralarda yer alıp, en gelişmiş kentlerimizden biri olması,  saymakla bitmeyen Doğal ve Tarihi zenginliklere sahip, ılıman iklimin yaşandığı bir ilimizdir. Havlu, İpek, İskender kebabı, Şeftali, Kestane şekeri, kaplıca, teleferik, Otomotiv üretimi denilince ilk akla gelen yer olup,  İstanbul ile İzmir arasında bir köprü konumundadır.

GÜBRE SEKTÖRÜ GÜBRE ÇALIŞTAYINDA BİR ARAYA GELEREK SORUNLARINI MASAYA YATIRACAK

Bitkisel üretimin en temel girdilerinden biri olan gübre ve bitki besleme ürünleri, bürokrasinin elverdiği ölçüde, tarımda gelişmiş ülkelerle eş zamanlı olarak ülkemizde de kullanılmaktadır. Gübre sektöründe son yıllarda önemli aşamalar kat edilmiş olup, üretimde yerli kaynaklar da değerlendirilerek birçok ülkeye ihracat yapılmaktadır.

GÜBRE SEKTÖRÜ TEDİRGİN

Tedirginlik endişenin bir adım ilerisi, korkunun bir adım gerisi olarak nitelendirilir.  Tedirgin olan kişinin huzuru kaçmış veya kaçmak üzeredir. Gerçeği söylemek gerekirse gübre sektöründe faaliyet gösteren firmalar tedirginliği çok bariz bir şekilde yaşamaktadır.  Sektör temsilcileri, her geçen yıl bir önceki yılı mumla arar duruma gelmiştir.