GÜBRE ÜRETİCİLERİ, İTHALATÇILARI VE İHRACATÇILARI DERNEĞİ HAKKIMIZDA

Derneğimiz; 2003 yılında Antalya’da kurulmuş olup, Türkiye’de Gübre sektöründe; Üretici, İthalatçı veya ihracatçı olarak faaliyet gösteren firmaların oluşturduğu, sektörel bir kuruluştur. Üyelerimizin ilgi ve faaliyet alanı; gübre ve bitki besleme ürünlerinin, üretiminden dağıtımına, toprak veya bitki ile buluşuncaya kadarki tüm aşamalarını kapsar.

Günümüzde her meslek mensubunun; Oda, Dernek, Birlik vs adı altında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu vardır. Ortak sorunlarını bu çatı altında tartışır, çözüm önerileri ararlar.  Derneğimiz de; Gübre Sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin ortak sorunlarının tespiti, tartışılması, çözüm önerilerinin bulunması, sektör içinde doğru bilgilerin yayılması ve kamuoyu oluşturulmasına yönelik faaliyet gösterir, gerekli ise çözüm için ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunur.

Gıda sektörünün hammaddesini tarım sektörü temin eder. Tarım sektörünün de en temel girdilerinden biri gübre ve bitki besleme ürünleridir. Böylesine önemli bir sektörün temsilcisiz ve sahipsiz olması, sektörün gelişimini adına olumsuz bir etken olacaktır. GUİD bu ihtiyacı karşılamak üzere sektör paydaşlarını bir araya getiren, başta haksız rekabet olmak üzere verim, kaliteyi etkileyebilecek konular üzerine eğilen bir dernektir.

Her geçen gün artan Dünya nüfusu ve buna karşın muhtelif nedenlerle azalan tarım alanları, birim alandan elde edilen verim miktarını artırmayı zorunlu hale getirmiştir. Gübre ve Bitki Besleme ürünleri kullanmadan arzu edilen verim artışını sağlamak mümkün değildir.  Böylesi önem taşıyan bu girdilerin kullanıcı ve çevre açısından güvenli olması gerekir. Güvenilir gübre ve bitki besleme ürünleri; Yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak temin edilmiş yasal belgeleri mevcut, etiket ve ürünün içerik bilgileri analiz değerleri ile uyumlu olanıdır.

        Üyelerimizin kendi öz denetimlerini yapması, bayilere ve çiftçilere güven vermekte olup, aynı zamanda ülkemizden bu gruptaki ürünleri ihraç eden firmalar içinde birer referans oluşturmaktadır. İhracat ülkelerinin aldıkları ürünlerde standart kalite ve tutarlılık olması sektörün ihracat potansiyelini de olumu etkileyecektir. Bu ve benzeri birçok sorumluluk, başta GUİD yönetim kurulumuz olmak üzere tüm üyelerimizin derneğe olan sorumluluğunu daha da artırmaktadır. GUİD gübre ve bitki besleme alanında tüm sorularınızı karşılamak üzere firma, bayi, çiftçi tüm paydaşların hizmetindedir.

 

                  Dernek tüzüğünde yer alan bazı maddeler:

  1. İnsan sağlığı ve çevrenin gözetimini esas sorumluluğu sayarak gübre kullanımında Ulusal ve Uluslararası standartları ölçü alan politikalar izlemek
  2. Başta; Gıda Tarım ve Hayvancılık Tarım Bakanlığı olmak üzere, tarımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile oda, dernek, birlik, kooperatif, satıcı ve üretici örgütleri ile iletişim kurmak
  3. Bitki besleme ve gübreleme ile ilgili, Ulusal ve Uluslararası toplantı ve fuarlara katılmak, eğitim ve yapılanma konularında üretken ve katılımcı eylemlerde bulunmak
  4. İlgili Bakanlıkların AB’ye uyum süreci çerçevesinde yayınladığı yasa ve yönetmeliklere sektörün adaptasyonunu sağlayacak tedbirleri almak ve bu konuda üyeleri bilgilendirmek
  5. Her türlü haksız rekabet ve yanlış uygulamalar karşısında Dernek Üyelerini korumak
  6. Üyeler arasında her türlü sosyal ve kültürel dayanışmayı gerçekleştirmek