AB Gübre Yönetmeliği Toplantısı

7-12 Şubat tarihlerinde Tarımda kullanılan AB Gübreleme ürünlerine dair yönetmelik taslağı değerlendirme toplantısı ; Tarım ve Orman Bakanlığı (BUGEM) , Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , Ticaret Bakanlığı , Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM),Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ,Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri ile Üniversiteden konu uzmanı Profesör ve GÜİD temsilcilerinin katıldığı , GÜİD ce organize edilip, 4 gün süren toplantı , Antalya ‘da yapılmıştır.
Toplantıya katılım sağlayan Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.