GÜİD YÖNETİM KURULU: BAŞKANLIK İÇİN; METİN GÜNEŞ DEDİ

GÜBRE ÜRETİCİLERİ İTHALATÇILARI VE İHRACATÇILARI DERNEĞİ (GÜİD) YÖNETİM KURULU: BAŞKANLIK İÇİN; METİN GÜNEŞ DEDİ2018 OCAK Ayı içerisinde toplanan GÜİD Genel kurulunda,  Aralıksız 10 sene   (5 DÖNEM) başkanlık görevini üstlenen önceki başkan Levent GELGEÇ değişimden yana tutum göstererek aday olmamıştı.  Yasal süreç içerisinde GÜİD yeni yönetim kurulu toplanarak, Genel Kurula katılan tüm üyelerce de benimsenip, bir nevi malumun ilanı olan Metin GÜNEŞ’i  oy birliği ile başkan seçti.

Bilindiği üzere;  GÜİD bu günlere kolay gelmedi. Bunu en iyi bilenlerden biri GÜİD in  ilk üyelerinden olup, 2003 yılından buyana muhtelif dönemlerde GÜİD yönetiminde görev alan Metin GÜNEŞ’ tir.     Yeni yönetiminin prosedürleri zorlayıp, başta DNA barkod olmak üzere önemli sorunlara çözüm için yasal her türlü enstrümanı kullanmaya kararlı oldukları bir gerçek.  Bundan hareketle yeni yönetim ve denetim kuruluna seçilen üyeler;

Yönetim Kurulu Başkanı :   Metin GÜNEŞ  ,   Başkan yardımcısı :  Cansu GÖLOĞLU

Yönetim Kurulu Üyeleri : Barış BÜYÜKYÖRÜK, Ali Çetin KARAKAYA ve Gökhan UZUNOĞLU

Denetim kurulu üyeleri:  Levent GELGEÇ, Hüseyin Murat ÖCAL ve Canan YILMAZ

Yoğun bir gündemle toplanarak;  GÜİD in sıfırdan bu günlere taşınmasına vesile olup, önceki dönemlerde görev alan yönetim – denetim kurulu üyelerini yâd ederek, iki senelik yol haritalarını belirlediler.

Yönetim kurulunda; Yıllık toplantı takvimi de belirlendi. ( Bir sonraki toplantı 05 MART 2018 de Gökhan UZUNOĞLU ve Canan YILMAZ ın organize edip,  ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da ziyaret edileceği İZMİR’de  yapılacak.)

Toplantıda; alt komisyonların oluşturulması, yedek üyelere aktif görev verilmesi, kurumsal kimliğimizin önüne TÜRKİYE ibaresi alınması için çalışmalar yapılması, gübre kanunu çalışmalarına başlanılması, iş formları takip edilip üyelere bilgi verilmesi, gübre sektörünün sorunları ve çözüm önerilerine yönelik bilgi alış verişinde bulunup, kamuoyu oluşturması kararlaştırılıp;

Üye ziyaretleri ve üyelerimizin yoğun olduğu illerdeki Tarım İl Müdürlükleri, ZMO ve ilgili kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesi ve karar mercii olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ile görüşülüp, sorunlarımızın gündeme getirilerek, çözüm önerilerimizin sunulması ve gündemdeki diğer konular da görüşüldü.

Yönetim kurulu;  İlk icraat olarak ON sene önce kısıtlı bütçe imkânları ile kiralanan GÜİD OFİS in değiştirilerek, Genel Kurulun verdiği yetki ve yeniden tespit edilen aidat miktarını güvence kabul edip, günümüz bütçesini de dikkate alarak, sektöre laik bir ofis kiralanmasını sağladı.  ( YENİ ADRESİMİZ:  ANTALYA- MURATPAŞA  / TONGUÇ (TRT) CAD. NO: 26 MEHMET ZEKİ BALCI İŞ MERKEZİ  )   Yeni GÜİD Ofisimize taşındık ve bu satırları da yeni ofisimizden yazıyorum.

Yaklaşık bir buçuk aylık süre içerisinde; Yönetim Kurulu üyelerimiz mesailerinin büyük çoğunluğunu Genel kurulda gündeme getirilen, gübre sektörünün sorunlarını, ilgili mercilere iletmeye ayırıp, ilgili ve yetkili ziyaretlerine ayırdılar.

Yönetim kurulu; Gübre sektörünü temsilen ilgili organizasyonlarca derneğimize stand tahsis edilen;

İZMİR- AGRO EXPO :   01-04  ŞUBAT    ve   MERSİN – AGRODAYS :   22-25 ŞUBAT 2018  tarihleri arasında  yapılacak olan Uluslar Arası Tarım Fuarlarında  stand açılmasına da karar verdi  ve belirtilen fuarlarda GÜİD standı açıldı.

ŞANLI URFA’da  :  26-29 NİSAN 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Tarım Fuarında da GÜİD standı açılması kararı alındı.

Genel Kurulda; önceki yönetimlerin olduğu gibi, yeni yönetim kurulunun da üyelerimizin sesi olacağına güvence verilip, sektörümüze yönelik ortak sorunlarımız ve çözüm önerileri için derneğimize bilgi verilmesi istenmişti.  Üyelerimizden gelen yoğun isteklerin başında Gübre sektörünün önünde önemli bir engel olarak görülen DNA Barkod sorunu gelmektedir. Bu konu önceki ve yeni yönetim kurulunca muhtelif mercilere taşındı.

DNA Barkodun; Gübre sektöründe tekelleşmeye, küçük ölçekli firmaların kapanmasına, son ON  senede büyük ivme kazanıp  ALTMIŞ a yakın ülkeye yapılan ihracatın aksamasına,  toprak ve bitkinin ihtiyacı dikkate alınıp AR-GE çalışmalarına dayalı  olarak 250 gr. dan başlayıp, 50 kg. a kadar muhtelif ambalajlarda ithal edilerek veya üretilerek temin edilip,  piyasaya arz edilen  verim ve kalite artırıcı unsurlar olan gübre ve bitki besinleri  için, toplamda BİR MİLYAR  tl. lik yüke neden olacağı ve dolaylı olarak maliyetlerin artarak yaş meyve ve sebze ihracatımızı olumsuz yönde etkileyeceği hususunda kamuoyu oluşturulup, yetkililer bilgilendirilerek soruna çözüm istendi.

DNA barkod sisteminin patlayıcı özelliği olan AMONYUM NİTRAT a uygulanması düşünülebilir.   Ancak yerinde bir kararla gübrede KDV nin sıfırlanıp, kırsaldan kente göçün önlenmesi için teşviklerin gündeme geldiği dikkate alındığında. DNA Barkod sisteminin patlayıcı özelliği olmayan Organik-İnorganik, solucan gübresi dâhil tüm gübreleri kapsaması ve bu ihalenin tek bir firmaya verilerek rekabet ortamının kaldırılması farklı yorumlara neden olmaktadır.

Gübre sektöründe faaliyet gösteren firmalardan;  Bakanlıktaki muhtelif bürokratik işlemler için alınan Döner sermaye ücretlerinin katlanarak artması, bu belgelerin yenilenme ücretlerinin yükselmesi, bedeli ödenip, muhtelif nedenlerle alınamayan bir hizmet için, ödenen meblağın iade edilmeyip, sonraki başvurulara da mahsup edilmemesi de mağduriyet ve maliyet artışlarına neden olacaktır.

Bilhassa kimyasal gübre temininde, tamamına yakın dışa bağımlı olduğumuz bir gerçektir. Gübre sektörüne hammadde sağlayan yabancı firmalar, DNA Barkod tebliğinin uygulanması halinde, Türkiye pazarından çekilecekleri sinyalini vermeye başlamış durumdalar. Olabilecek bu olumsuzluk da gübre sektörünü güç durumda bırakıp, maliyetlerin artmasına neden olacak ve çiftçilerin alım gücünü zorlayacaktır.

Temennim; Dünya tarım sektörüne girdi temin eden hiçbir ülkede uygulanmayan ve gübre sektörünün önünde önemli bir engel teşkil eden DNA Barkod bilmecesine çözüm için;

İlgili bilim adamları, Teknokent, Bakanlık bürokratları, Ziraat Fakülteleri ve Gübre sektörü temsilcilerinin bir araya gelerek bu tebliğin tekrar gözden geçirilip, uygulanabilir hale getirilerek yeniden düzenlenmesidir.

Sebahattin EMÜL

GÜİD Genel Sekreteri