GÜİD de NÖBET DEĞİŞİMİ YAPILDI

Kısa adı GÜİD olan “Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği” Olağan Genel Kurulu 13 OCAK 2018 Günü ANTALYA / CROWNE PLAZA da yapıldı.  2003 Yılında Kurulan GÜİD, Gübre sektörünü temsilen; İlgili Tüm Kurum ve Kuruluşlar tarafından muhatap alınıp, Bitki Besleme Ürünlerinin üretimden dağıtıma, toprak ve bitkiyle buluşuncaya kadarki tüm aşamaları ile ilgilenip.   Gübre sektöründe yaşanan sorunları çözüm önerileri ile birlikte ilgili makamlara sunarak, bu sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunmaktadır.

İki senede bir yapılmakta olan GÜİD olağan genel kurulunda:
  Divan başkanlığına; Hasan Ali GÖNEN, Kâtip Üyeliklere Yeşim Özlem EROL ve İrfan Fatih GÜNGÖR seçildiler.
      2008 yılından beri Beş dönemdir GÜİD Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Levent GELGEÇ bu dönem nöbet değişiminden yana centilmen bir tavır sergileyerek aday olmayacağını daha önceden GÜİD üyelerine açıklamıştı.
    Genel Kurul Toplantısına oldukça yoğun ilgi ve katılım vardı. Gündemdeki konuların görüşülmesini müteakip, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.
     Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşturuldu.
   YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE             YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE
          Metin GÜNEŞ                                                   İrfan Fatih GÜNGÖR
          Cansu GÖLOĞLU                                              Hakan GÜNEŞ
          Barış BÜYÜKYÖRÜK                                          Orhan GÖKÇE
          Ali Çetin KARAKAYA                                          Mert ERSOY
          Gökhan UZUNOĞLU                                          Haluk KÖKSALAN
    DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERE                DENETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERE
         Levent GELGEÇ                                                  Engin UNCU
         Hüseyin Murat ÖCAL                                           Selim BAŞKAN
         Canan YILMAZ                                                    Burçin KARABABA
Genel Kurula katılan sektör temsilcileri; Dünya tarım sektörüne girdi temin eden hiçbir firmada örneği olmayıp, Gübre sektörünün önünde önemli bir engel olarak gördükleri, DNA barkod başta olmak üzere:
       Gübre üretim ve ithalatında karşılaştıkları sorunları gündeme getirip, yeni yönetimden bu sorunların çözümünü istediler. Yeni yönetim kurulu adına söz alan; Metin GÜNEŞ ise Genel kurula katılan üyelere hitaben:
   Belirtilen sorunlar ve sektörümüzü ilgilendirip bundan sonra da zuhur edebilecek benzer sorunların çözümü ve gereği için, önceki yönetimin başlattığı girişimlerin takipçisi olacaklarını belirterek, toplantıya katılanlara, sektörümüzün önünde engel teşkil edebilecek sorunların çözümü için gerekirse en üst mercilere kadar ulaşacakları hususunda güvence verdi.
   Toplantı yeni seçilen yönetim kurulu adına; Metin GÜNEŞ’in ,önceki yönetime teşekkür konuşması , Derneğe ve Gübre sektörünün sorunlarına yönelik yaptığı özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı ise Levent GELGEÇ’ e plaket  vermesiyle sona erdi.
       Her geçen gün tarım arazilerinin miktarı ve tarımla iştigal edenlerin sayısının azalmasına rağmen artan nüfusumuz, birim alandan daha fazla ürün elde etmeyi zorunlu hale getirmiştir. Günümüzde, bu verim artışını sağlamak ise ancak güvenilir gübre ve bitki besini kullanıp, bilinçli olarak uygulamakla mümkündür.
       Katılıp stand açtığımız ve ziyaret ettiğimiz Tarım Fuarlarında;  İlgili çiftçi temsilcileri ve tüketici örgütlerinin, üyelerimize teveccüh gösterdiklerini memnuniyetle gözlemliyoruz.
    Bu sorumluluğu taşıyan GÜİD üyeleri; Üreterek veya ithal ederek temin ettikleri tüm Gübre ve Bitki Besleme ürünlerinde kendi öz denetimlerini yapma bilinci ve sorumluluğu içerisinde olduklarını çiftçilerimize hissettirerek güven kazanmış, aynı hassasiyet ve güvenceyi ihracat yaptıkları 60 ülke çiftçilerine de hissettirmişlerdir.
     GÜİD in kuruluşundan bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Gübre ve Bitki Besleme sektöründeki görev, sorumluluk ve yükümlülüğünü artırarak devam edeceğine inancımı belirtiyor ve GÜİD Genel Sekreteri olarak yeni yönetimin Gübre Sektörüne hayırlı olması diliyorum.
   Sebahattin EMÜL
GÜİD Genel Sekreteri