GÜBRE SEKTÖRÜ GÜBRE ÇALIŞTAYINDA BİR ARAYA GELEREK SORUNLARINI MASAYA YATIRACAK

Bitkisel üretimin en temel girdilerinden biri olan gübre ve bitki besleme ürünleri, bürokrasinin elverdiği ölçüde, tarımda gelişmiş ülkelerle eş zamanlı olarak ülkemizde de kullanılmaktadır. Gübre sektöründe son yıllarda önemli aşamalar kat edilmiş olup, üretimde yerli kaynaklar da değerlendirilerek birçok ülkeye ihracat yapılmaktadır.

     GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN desteği ile, GÜBRE ÜRETİCİLERİ İTHALATÇILARI ve İHRACATÇILARI DERNEĞİ Organizasyonluğunda, Ülkemizde ilk defa GÜBRE SEKTÖRÜNÜ her yönü ile ele alacak ;

‘’ 1.GÜBRE SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI’’

ANTALYA/LARA – TİTANİC HOTELDE  22-25 KASIM 2016 Tarihleri arasında TARIM BAKANLIĞI üst düzey  temsilcileri, Bakanlık bürokratları, sektör uzmanları ve Gübre Sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katılımıyla, Gübre Sektörü her yönüyle değerlendirilip, gerek bürokrasiden ve gerekse maliyet artırıcı unsurlardan kaynaklanan sorunlarına çözüm yöntemleri de gündeme getirilip çok yönlü olarak   görüşülecektir.

Gübre çalış tayında;

1-Gübre Kanunu

2- Kimyevi Gübre Yönetmeliği

3- Organik Gübre Yönetmeliği

4-  KDV,GTİP, Nitratlı Gübrelerin durumunun ele alınacağı

Dört ayrı çalışma grup toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

Bu çalış tayda ayrıca;

  • Mevcut durum tespiti ve gelişmeleri değerlendirmek için ortam yaratmak,
  • Gübrelerin üretim, ithalat ve satışında karşılaşılan problemlere çözüm aramak,
  • Ortaya çıkan olumlu ve olumsuz gelişmeleri daha iyi noktalara götürmek ve olası sorunları ortadan kaldırmak için yol haritası da belirlenecektir.
  • Her şeyden önemlisi ise sektörde eksikliği her zaman hissedilen İŞBİRLİĞİ ve ORTAK GÖRÜŞ ortamı oluşturmak amacının ön plana çıkartılması da hedef alınmaktadır.

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan bu çalış taya, gübre sektöründe yer alan tüm kişi ve kurumlar katılabilecektir.

Temennim; gübre sektörü temsilcilerinin sektörlerine ve sorunlarına sahip çıkarak, çözüm önerileri ile birlikte geniş bir katılımla temsil edilmeleridir.

Sebahattin EMÜL