NİTRATLI GÜBRELER

Sayın Üyelerimiz. Nitratlı gübrelerin gübre üretiminde kullanımı serbest bırakılmıştır.Buna göre,1– Stoklarında yedi emine alınan nitratlı gübre olan firmalar.Bügeme dilekçe ile başvurup üretimde ne kadar  nitratlı gübre kullanacakları belirterek izin isteyecektir.Bu izne göre kullanılan gübreyi yedi emin miktarından düşeceklerdir.Bu dilekçeye aşağıda belirtilen evraklar eklenecektir.

  1. Gübre üretici lisansı
  2. Kapasite raporu
  3. Tescil fotokopileri

2–Gübre üreticisi bir firma Yurt içinden nitratlı gübre almak isterse.Nitratlı gübre alacağı firmaya baş vurup ne kadar mal istediğini belirtecek.Üretici lisansı,kapasite raporu ve tescil fotokopilerini nitratlı gübre alacağı firmaya verecek.Firma bu belgelerle Bügeme baş vurup sevkiyat izni isteyecektir.Bu izni alınca nitratlı gübreyi gübre üretcisi firmaya sevk edecektir.

Not: Nitratlı gübrelerin direk hammadde olarak ciftciye satışı hala yasaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.